Vol 3 - Defects of Character - Ch 1

41 comics.
Vol 3 – Ch 1 – Cover

Vol 3 – Ch 1 – Pg 1

Vol 3 – Ch 1 – Pg 2

Vol 3 – Ch 1 – Pg 3

Vol 3 – Ch 1 – Pg 4

Vol 3 – Ch 1 – Pg 5

Vol 3 – Ch 1 – Pg 6

Vol 3 – Ch 1 – Pg 7

Vol 3 – Ch 1 – Pg 8

BONUS CONTENT: Sketchbook: Azarek

BONUS CONTENT: Sketchbook: Azarek Hunters

Vol 3 – Ch 1 – Pg 9

Vol 3 – Ch 1 – Pg 10

Vol 3 – Ch 1 – Pg 11

Vol 3 – Ch 1 – Pg 12

Vol 3 – Ch 1 – Pg 13

Vol 3 – Ch 1 – Pg 14

Vol 3 – Ch 1 – Pg 15

Vol 3 – Ch 1 – Pg 16

Vol 3 – Ch 1 – Pg 17

Vol 3 – Ch 1 – Pg 18

Vol 3 – Ch 1 – Pg 19

Vol 3 – Ch 1 – Pg 20

BONUS CONTENT: Sketchbook: Roka Costume

BONUS CONTENT: Sketchbook: USP Pilot Costume

Vol 3 – Ch 1 – Pg 21

Vol 3 – Ch 1 – Pg 22

Vol 3 – Ch 1 – Pg 23

Vol 3 – Ch 1 – Pg 24

Vol 3 – Ch 1 – Pg 25

Vol 3 – Ch 1 – Pg 26

Vol 3 – Ch 1 – Pg 27

Vol 3 – Ch 1 – Pg 28

Vol 3 – Ch 1 – Pg 29

Vol 3 – Ch 1 – Pg 30

Vol 3 – Ch 1 – Pg 31

Vol 3 – Ch 1 – Pg 32

Vol 3 – Ch 1 – Pg 33

Vol 3 – Ch 1 – Pg 34

BONUS CONTENT: Sketchbook: USP Pilots

BONUS CONTENT: Sketchbook: Tanje Bar