Vol 3 - Defects of Character - Ch 2

26 comics.
Vol 3 – Ch 2 – Cover

Vol 3 – Ch 2 – Pg 1

Vol 3 – Ch 2 – Pg 2

Vol 3 – Ch 2 – Pg 3

Vol 3 – Ch 2 – Pg 4

Vol 3 – Ch 2 – Pg 5

Vol 3 – Ch 2 – Pg 6

Vol 3 – Ch 2 – Pg 7

Vol 3 – Ch 2 – Pg 8

Vol 3 – Ch 2 – Pg 9

Vol 3 – Ch 2 – Pg 10

BONUS CONTENT: Sketchbook: Hiura

BONUS CONTENT: Sketchbook: Maeki

BONUS CONTENT: Sketchbook: Iron Echo Cockpit

Vol 3 – Ch 2 – Pg 11

Vol 3 – Ch 2 – Pg 12

Vol 3 – Ch 2 – Pg 13

Vol 3 – Ch 2 – Pg 14

Vol 3 – Ch 2 – Pg 15

Vol 3 – Ch 2 – Pg 16

Vol 3 – Ch 2 – Pg 17

BONUS CONTENT: Sketchbook: Jayd

BONUS CONTENT: Sketchbook: Jayd Costume

Vol 3 – Ch 2 – Pg 18

Vol 3 – Ch 2 – Pg 19

Vol 3 – Ch 2 – Pg 20